مرکز تماس 021-47626541
پست الکترونیک support@pardano.com


پرداخت مهمان

پرداخت آزاد جهت حمایت مالی و بدون نیاز به عضویت

بدون عضویت در سامانه پردانو، میتوانید از درگاه آنلاین استفاده نمایید. در صورتی که تمایل دارید از وب سایتی حمایت مالی انجام داده و یا جهت مبادلات مالی و تجاری میتوانید به حساب آن فروشگاه پول واریز کنید.
اطلاعات شما :
اطلاعات پرداخت :