مرکز تماس 021-47626541
پست الکترونیک support@pardano.com

اطلاعیه برای ثبت نام کاربران و وضعیت درگاه های پرداخت

اخبار پردانو

با سلام

در راستای وضع قوانین جدید از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت موافقت نامه پرداخت یاری برای درگاه های پرداخت واسط، تا زمان دریافت این موافقت نامه از سوی شرکت شاپرک، از ارائه ی درگاه پرداخت به پذیرندگان متقاضی معذور خواهیم بود. بدیهیست تا آن زمان امکان ثبت نام برای پذیرندگان جدید نیز وجود نخواهد داشت. 

 

با تشکر