مرکز تماس 021-47626541
پست الکترونیک support@pardano.com

پردانو برنده انتخاب مردمی جشنواره وب ایران

اخبار پردانو

با سلام

پردانو برنده انتخاب مردمی در جشنواره وب ایران در گروه خدمات مالی و بانکی شد. امید است تا با بهبود و گسترش خدمات خود، همواره بتوانیم رضایت شما را در حوزه خدمات مالی برآورده نماییم.

 

با تشکر از حمایت شما پذیرندگان محترم

واحد اطلاع رسانی پردانو